Lions Quest -koulutus Helsingin yliopistolla

RyhmätyöskentelyäHelsingin yliopistolla pidettiin 5.- 6.3. Kouluttaja Markus Talvion pitämässä koulutuksessa oli yhteensä 32 osallistujaa, joiden joukossa oli kentällä olevia opettajia ja rehtoreita, ylipistolehtoreita ja tutkijoita sekä opettajaksi opiskelevia. Mukana oli myös kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonka. Osassa koulutusta, mm. palveluoppimisaiheen käsittelyssä, kokeiltiin sähköisten laitteitten käyttömahdollisuutta. Kaksipäiväisen koulutuksen ajan säilyi innostus ja keskusteleva ote osallistujien työskentelyssä. Saimme hyviä kehittämisideoita esimerkiksi aineenopettajien mahdollisuuteen hyödyntää toimintamalliamme oman aineensa opetuksessa ns. aktivoivan pedagogiikan muodossa.

Toivottavasti myös jatkossa pystymme toteuttamaan koulutuksia, joissa opiskelijat ja kentällä olevat opettajat saavat mahdollisuuden vaihtaa omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja oppimisen tehostamiseksi.

Quest-pääkouluttaja ja koulutuskoordinaattori Ulla Sirviö-Hyttinen

Leikkiä
Leikkiä
Ryhmätyön tulosten esittelyä
Ryhmätyön tulosten esittelyä
Kouluttaja Markus Talvio
Kouluttaja Markus Talvio

Lions Quest -koulutussihteeri
Puhelin 050 400 8775