Lions Quest -koulutusta myös liikuntaseuroille

Lions Quest – Elämisentaitoja –ohjelman välittämät taidot eivät ole keskeisessä roolissa ainoastaan kouluissa, päiväkodeissa ja nuoristyössä, vaan itseluottamuksen, vuorovaikutustaitojen ja päätöksentekotaitojen vahvistaminen sekä toimivan ryhmän luominen ovat tärkeitä elementtejä myös harrastustoiminnassa. Niinpä Elämisentaitoja-ohjelma on lanseerannut liikuntaseuroille täsmennetyn koulutuspaketin, jonka tarkoituksena on tarjota työkaluja kaikille lasten ja nuorten urheilun parissa toimiville aikuisille: niin valmentajille, huoltajille kuin joukkueenjohtajille.

 

Kahtena arki-iltana toteutettavassa koulutuksessa annetaan eväitä ryhmähengen rakentumiseen, itseluottamuksen ja sisäisen motivaation kasvun tukemiseen, vuorovaikutus- ja päätöksentekotaitojen kehittämiseen, tunnetaitojen hallitsemiseen sekä terveeseen kasvuun. Valmentajan vankkakaan lajituntemus ei välttämättä paikkaa aukkoja ryhmän tai valmennettavan itseluottamuksessa, kyvyssä toimia yhteistyössä harjoituskavereiden kanssa tai suhtautua harjoitteluun järkevästi.

 

Valmentajien ja muiden lasten ja nuorten kanssa toimivien rooli on tunnistettu myös valtion liikuntaneuvostossa:
”Liikunta- ja urheiluseuroissa toimivat henkilöt ja valmentajat ovat

nykypäivänä kasvatuksellisesti tärkeässä roolissa. Erityistä huomiota seuratoiminnassa tulisi kiinnittää lasten ja nuorten sisäisen motivaation rakentumiseen vaikuttavien tekijöiden kuten pätevyyden, autonomian sekä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunteen tukemiseen

 

Lions Questin liikuntaseurakoulutusta suosittelevat myös valmentaja Jukka Jalonen, Kiekko-Nikkarit ry:n puheenjohtaja Juha Leppänen sekä pesäpalloilija-juniorivalmentaja Jani Komulainen.

 

Koulutuksen hinta on 248€ per osallistuja. Paikalliset Lions-klubit maksavat osallistumismaksuja mahdollisuuksien mukaan. Koulutuskalenteriin voit tutustua osoitteessa tai voit ilmoittaa kiinnostuksestasi koulutuksen järjestäjälle Lions-liitolle:  

 

Lue lisää liikuntaseurakoulutuksesta .

 

Tervetuloa hakemaan käytännönläheisiä työkaluja lasten ja nuorten kohtaamiseen!Lions Quest -koulutussihteeri
Puhelin 010 501 4507