Suomen Lions Quest Irakissa

Elämisentaitoja Lions Quest -ohjelman sisältö, tavoitteet ja työmenetelmät on suunniteltu ja kehitetty niin pitkälle, että sen toteuttaminen missä tahansa ympäristössä, olosuhteissa ja kulttuureissa on mahdollista.


Educa-messuilla tammikuussa 2017 Lions Quest –staändillämme vieraili Irakista, Erbilin kaupungin uuden koulun Little Villagen koordinaattori Simaza Alkhalil. Hän oli hakemassa tietoa Suomen uudesta opetussuunnitelmasta sekä tutustumassa tulevaisuuden taitoja edistäviin ohjelmiin.

 

Aikaisemmin Qatarin Dohassa toteutettu Lions Quest -koulutus ja siitä saadut positiiviset palautteet sekä myös Irakin opetusministeriön kiinnostus ohjelmaamme kohtaan antoivat hyvät lähtökohdat Lions Quest -koulutuksen suunnittelemiselle ja koulutuksen toteuttamiselle.

 

Epävarmuus näkyy arjessa

 

Erbil on maailman vanhimpia asuttuja kaupunkeja, jossa suurin osa asukkaista ovat kurdistaaneja. Isiksen valloittama Mosulin kaupunki sijaitsee noin 80 kilometrin päästä kaupungista.

 

Viettämäni viikko kaupungissa koulun työntekijöitten ja oppilaitten kanssa antoi hyvän mahdollisuuden tutustua Irakin moninaiseen kulttuuriin, elinolosuhteisiin sekä myös opetusjärjestelmään sekä opetusmenetelmiin.

 

Yleinen ilmapiiri kaupungilla oli rauhallinen. Sota, terrorismin uhka ja kotien epävarmuus erityisesti lasten tulevaisuudesta on kuitenkin asia, joka koskettaa ja näkyy perheitten arjessa.

 

Koulun lapset tarvitsevat turvallisia aikuisia tunteitten käsittelyyn, kommunikointiin, oppimisen edellytysten luomiseen sekä myös leikkimiseen. Turvallinen ilmapiiri, kaverisuhteet sekä sinnikkyyden lisääminen, erityisesti turvattomissa olosuhteissa eläville lapsille ovat tärkeimmät oppimisen edellytykset.

 

Omien taitojen vahvistamista

 

Koulutus oli kaksipäiväinen ja kolmas päivä omistettiin ohjelman käytännön soveltamiseen. Koulutukseen 16.-18.7.osallistuneet kasvattajat harjoittelivat ja vahvistivat omia taitojaan koulun lapsiryhmässä Lions Quest -metodeja ja työtapoja hyödyntäen.

 

Osallistujat myös miettivät oppituokion rakennetta ja suunnittelivat, miten LQ-ohjelman avulla saadaan tehostettua oppimista koulun akateemisissa aineissa englannissa, matematiikassa, luonnontieteissä ja lukemisessa.

 

Koulutuksen sisältö ja laajuus noudattivat LQ-ohjelman 2-päiväistä peruskoulutusta, jossa osallistujat saavat riittävän laajan koulutuskokonaisuuden, jossa voivat harjoitella myös omia sosioemotionaalisia taitojaan (tunne- ja vuorovaikutustaitoja).

 

Koulutuksen kustansi Little Villagen koulu. LCIF:n LQ-ohjelman johtaja Matt Kieferin avustuksella saimme koululle USAn materiaalit.

 

Saimme koulutuksesta positiiviset palautteet. Erityisesti palautteissa korostui osallistujien henkilökohtaiset kokemukset työmenetelmistä ja työtavoista sekä niiden käytännön toimivuudesta. Yhteistyömme jatkuu uusien opettajien kouluttamisella ja vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön huomioimisella.

 

Itse tunsin syvää kiitollisuutta huikeasta ohjelmastamme. Ohjelman sisältö, tavoitteet, humaani arvopohja ja oppimista sekä hyvinvointia edistävät työmenetelmät on suunniteltu ja kehitetty niin pitkälle, että sen toteuttaminen missä tahansa ympäristössä, olosuhteissa ja kulttuureissa on mahdollista.

 

Ulla Sirviö-Hyttinen

LQ-ohjelman pääkouluttaja ja koulutuskoordinaattori

 

Juttu julkaistu LION-lehden numerossa 4/2017.

 


LQ-ohjelman koulutukseen osallistui Little Villagen koulussa opettajat, henkilökunta ja hallinto.

Lions Quest -koulutussihteeri
Puhelin 010 501 4507