Tulossa opas koulun ja kodin yhteistyöhön

Kasvatustyö ei ole helppo tehtävä, eikä se kuulu kenellekään yksin. Kuitenkaan koulun ja vanhempien välinen yhteistyö ei aina ole pelkästään hedelmällistä, vaan voi tuntua myös raskaalta ja hyödyttömältä. Parhaimmillaan yhteistyö koulun ja kodin välillä on hyvässä hengessä tapahtuvaa tietojen ja ajatusten vaihtoa, jolla tuetaan lapsen tervettä kasvua.

 

Elämisentaitoja-ohjelman opettajien ja vanhempien tukena toimivaa materiaalipakettia uudistetaan parhaillaan ja sen on tarkoitus valmistua vuoden 2017 loppuun mennessä.

 

Kolmesta eri osasta koostuva materiaali antaa opettajille ideoita vanhempainiltojen pitämiseen, koulun ja kodin välisen kasvatuskumppanuuden tukemiseen sekä vanhempien kahvila -nimisiin vanhempien vertaistapaamisiin auttamaan ja avaamaan yhteistä pohdintaa oman lapsen tukemisesta ja ohjaamisesta elämäntaitoihin.

 

Sähköinen opas valmistuu vuoden 2017 aikana ja on sen jälkeen ostettavissa Elämisentaitoja-ohjelman verkkosivuilla osoitteessa . Oppaan valmistumisesta tiedotetaan Lions Questin sivuilla sekä Facebookissa (Suomen Lions Quest).


Lions Quest -koulutussihteeri
Puhelin 010 501 4507