Euroopan Lions Quest-maat  Hyvinkäällä

Lions Questin Eurooppa-tapaamisessa jaettiin kokemuksia eri maiden kesken.

 

Vuosittain järjestettävä Euroopan maiden Lions Quest -seminaari järjestettiin tänä vuonna Suomessa, Hyvinkäällä 12.-15.1.2017. Tapaaminen toi yhteen lähes 70 osallistujaa yli 20 maasta. Eurooppalaisten Quest-maiden lisäksi mukana oli Japani sekä kansainvälisen Lions-organisaation Quest -asiantuntija Michael Di Maria.

 

Kaksipäiväisessä seminaarissa käsiteltiin laaja kirjo kasvatukseen ja ohjelman kehittämiseen liittyviä aiheita. Seminaarin alussa Michael Di Maria kävi läpi koulutuksen kuulumisia maailmalta. Di Maria piti mahdollisena, että Lions-liikkeen satavuotisjuhlavuoden aikana Elämisentaitoja-koulutus toimisi jo 100:ssa maassa. Eurooppa-tapaamisessa mukana olivatkin kaksi ohjelman käyttöönottoa suunnittelevaa maata, Espanja ja Slovakia.

 

Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen esitti valtiovallan tervehdyksen Helsingin yliopistolla.Seminaarin aikana vierailtiin Helsingin yliopistolla kuulemassa tulevaisuuden taidoista, digitaalisen murroksen mahdollisuuksista sekä fyysisten tilojen vaikutuksista oppimiseen. Professori Kirsti Lonka totesi, että digiaika välttämättä tarkoita istumista yksin ruudun edessä, vaan kehittyvä teknologia tarjoaa erilaisia ratkaisuja muun muassa vuorovaikutteiseen oppimiseen. Lonka huomautti, että vaikka monet nykynuorista käyttävät digilaitteita sujuvasti, eivät sosiaaliset taidot välttämättä ole riittävät. Näin vuorovaikutustaitot säilyttävät merkityksensä jatkossakin. Lisäksi Lonka esitteli inspiroivassa esityksessään uutta ilmiöihin pohjautuvaa oppimistapaa, jossa asioita opetellaan laajemmin tiettyyn ilmiöön, kuten vaikka energiaan, liittyen perinteiset oppiainerajat ylittäen. Esitys pidettiin Minervatoriossa, Helsingin yliopiston muunneltavissa olevassa oppimistilassa, joka keräsi osallistujilta ihastelua.

 

Eurooppa-tapaamisessa esiteltiin myös kolme tutkimusta Elämisentaitoja -koulutuksen vaikutuksista.  Helsingin yliopiston johdolla toteutettu tutkimus totesi opettajien asenteiden ja pätevyyden tuntemuksen kasvavan koulutuksen myötä. Itävaltalaisessa tutkimuksessa sekä opettajat että oppilaat kokivat muun muassa luokan ilmapiirin parantuneen ja kiusaamisen vähentyneen Lions Quest-ohjelman säännöllisen käytön seurauksena. Eteläisen Itä-Euroopan alueella ohjelman todettiin vaikuttavan positiivisesti myös päihteidenvastaisessa työssä. Hyvien tulosten aikaansaamiseksi ohjelmaa on kuitenkin käytettävä säännöllisesti: muutokset eivät tapahdu taikaiskusta. Tutkimukset antavat kuitenkin vakuuttavan pohjan ohjelman tärkeydelle.

 

Tietojen vaihtamisen lisäksi vuosittaisen tapaamisen tavoitteena on lisätä yhteistyötä eri Quest-maiden välillä. Saksa tarjosikin muiden maiden käyttöön laatimaansa pakolaislasten tukemiseen kehitettyä ohjelmaa ja Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan pääkouluttajat esittelivät yhteistyönä laatimaansa liikuntavalmentajien koulutusta. Seminaarissa pohdittiin myös, miten Questin tarjoamia menetelmiä voidaan sisällyttää eri oppiaineiden, kuten vaikka matematiikan, opetukseen.

 

Keskustelua riitti myös eri maiden rahoituskäytännöistä, Questin taustalla toimivien organisaation rakenteista ja toiveista seuraavien vuosien Eurooppa-tapaamiselle. Vierailijoille tarjottiin toki myös suomalaisia elämyksiä muun muassa savusaunan, avannon ja musiikin keinoin.

 

Seminaarin päätteeksi osallistujat kommentoivat tunnelmiaan innostuneiksi, motivoituneiksi ja kokivat oppineensa paljon uutta. Lions Quest Eurooppa-tapaamisen tavoitteet oli siis saavutettu.

 

Elämisentaitoja – Lions Quest kiittää Hyvinkään lioneja tapaamisen järjestelyistä!

 

Lisää tapahtumasta

Myös uutisoi asiasta

 

 


Lions Quest -koulutussihteeri
Puhelin 050 400 8775