Leijonat rahoittivat Espanjan Aurinkorannan suomalaisen koulun opettajien koulutuksen

Alla oleva juttu on ilmestynyt Fuengirola.fi -lehdessä 7.10.2016

Teksti: Tiina Piha 


Aurinkorannikon suomalaisen koulun henkilökunta sai kaksipäiväisessä Lions Quest -koulutuksessa työkaluja oppilaiden elämäntaitojen tukemiseen ja ryhmäyttämiseen.  Aurinkorannikolla nyt ensimmäisen kerran järjestetyn koulutuksen rahoitti Aurinkorannikon Leijonat.


Syys-lokakuun vaiheessa pidetyssä koulutustilaisuudessa Aurinkorannikon suomalaisen koulun opettajat, koulunkäynninohjaajat sekä seurakunnan päiväkerhon edustaja saivat käytännön työkaluja oppilaiden myönteisen käyttäytymisen tukemiseen sekä toimivien oppilasryhmien rakentamiseen.  

Koulutus tähtää siihen, että opettajilla on keinot luoda kouluille turvallinen, yhteisöllinen ja kannustava ilmapiiri, jossa oppilaat voivat hyvin ja sen ansiosta myös oppimistulokset paranevat. 

– Ryhmäytymiseen liittyvät asiat ovat meillä tärkeitä läpi lukuvuoden. Aurinkorannikon suomalaisessa koulussa jokainen opetusryhmä muuttuu lukuvuosittain ja -kausittain, lukiossa jopa jaksoittain, taustoittaa koulun rehtori Maarit Paaso.

 

Painotus vuorovaikutustaidoissa

Kahden päivän aikana kasvatusalan ammattilaiset kävivät Lions-liiton pääkouluttaja Ulla Sirviö-Hyttisen johdolla läpi erilaisia toimintaan ja kokemukseen perustuvia työtapoja, jotka ovat omiaan vahvistamaan koululaisten itseluottamusta sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoja.

– Oppilaat oppivat tunnistamaan, nimeämään, ymmärtämään sekä näyttämään tunteensa. Samalla he oppivat säätelemään omaa käyttäytymistään, Ulla Sirviö-Hyttinen kiteyttää.

Koulutus on hyödyllinen myös tunne- ja vuorovaikutustaitojen tärkeyttä korostavan uuden opetussuunnitelman näkökulmasta.

 

Suojaa riskikäyttäytymiseltä

Ulla Sirviö-Hyttisen mukaan Aurinkorannikon ulkosuomalaisessa kouluympäristössä oppilaiden hyvinvoinnin kannalta on keskeistä, että opettajat ymmärtävät heidän kokemuksiaan, myös epävarmuutta, uuden kulttuurin keskellä ja pystyvät luomaan turvallisen ja avoimen ilmapiirin.

– Ympäristössä, jossa on erilainen kulttuuri ja ehkä myös arvot, lapset ja nuoret tarvitsevat vielä enemmän suojaavia tekijöitä riskikäyttäytymisen ehkäisemiseen, hän tarkentaa.  

– Toivottavasti osallistujat saivat myös välineitä uuden opetussuunnitelman toteuttamiseen, Ulla Sirviö-Hyttinen lisää.


Opettajat hyötyvät

Palaute koulutuksesta oli tämän lehden painoon mennessä vielä saamatta, mutta kouluttajalle jäi tapahtumasta myönteinen hytinä.

– Jo toisena päivänä koin osallistujien olemuksista ja kommenteista positiivista palautetta.

Helsingin yliopiston tekemän tuoreen evaluointitutkimuksen mukaan opettajat selvästi hyötyvät LQ-koulutuksesta. Koulutuksen käyneet opettajat pitävät tulosten mukaan ohjelman tavoitteita tärkeämpinä ja kokevat olevansa pätevämpiä edistämään niitä kuin ennen koulutusta.

 

Koulutusta lähes 100 maassa

LQ Elämisentaitoja -koulutus järjestettiin Aurinkorannikolla nyt ensimmäistä kertaa. 7.000 euroa maksaneen koulutuspaketin kustansi ja tilasi suomalaiselle koululle Lions Club Torremolinos Suomi.

– Tiesimme, että koulutusta pidettiin täällä erittäin tarpeellisena. Sen hankinnasta tehtiin päätös jo kaksi vuotta sitten, mutta nyt päästiin toteutukseen, kertoo Aurinkorannikon Leijonien edustaja Tarmo Mattila, jonka presidenttikaudella tukipäätös tehtiin.

 

Lions-liitto tarjoaa LQ-koulutusta 5–25-vuotiaitten kanssa työskenteleville kasvattajille. 25 vuotta sitten käynnistettyä Lions Quest -koulutusta annetaan tällä hetkellä yli 90 maassa, ja materiaalia päivitetään vuosittain. Suomalaiset lionsklubit ovat ottaneet ohjelman rahoittamisen osaksi vapaaehtoistyötään. Suomessa menetelmän käyttöön on koulutettu tähän mennessä lähes 20.000 kasvattajaa. Lisäksi sitä sovelletaan muun muassa urheiluvalmennuksessa.


Lions Quest -koulutussihteeri
Puhelin 050 400 8775