Mediakasvatus mukaan materiaaleihin

Suuri osa lapsista ja nuorista viettää paljon aikaansa sosiaalisessa mediassa ja internetissä. Kasvattajina

olemme helposti vasta ’kahluuvesissä’, kun lapset jo sukeltavat syvyyksissä. Niin vanhempien kuin opettajienkin olisi siis hyvä tuntea perusasiat sosiaalisesta mediasta ja lasten netinkäytöstä. Internet tarjoaa paljon muutakin kuin ajanvietettä ollen valtava tietopankki, sosiaalisten verkostojen vyyhti ja paikka opetella erilaisia taitoja ja ihmisten kanssa toimeen tulemista. Internetissä lapset tekevät yhteistyötä, kehittävät vuorovaikutustaitojaan, verkostoituvat ja hankkivat tietoa, antavat palautetta ja tekevät itsearviointia.

 

Kotien tukena Lions-liitto on jo pitkään tarjonnut Turvallisesti netissä – Vastuu on meidän -opasta, joka johdattelee vanhempia ja lapsia keskustelemaan netin käyttöön liittyvistä aiheista. Vihko on suunnattu kolmosluokkalaisille ja heidän perheilleen. Monet klubit jakavatkin vihkosta säännöllisesti koulun uusille kolmasluokkalaisille. Yhden vihon hinta on kaksi euroa.

 

Nyt sosiaalinen media on nyt otettu aiheeksi myös Elämisentaitoja – Lions Quest -koulutusmateriaaleissa. Muun materiaalin tapaan koostetuissa tuntituokioissa käsitellään kullekin ikätasolle sopivalla tavalla muun muassa oman yksityisyyden suojaamista, toista kunnioittavaa käytöstä verkossa sekä pelaamiseen liittyvää tematiikkaa.

 

 Aihe on tärkeä, sillä opettajan tehtävä tiedon antamisen sijaan on muuttunut ja opettajalla tulee olla valmiudet tukea oppilaitaan arvioimaan tietoa tai sovelluksia, joita nämä on löytäneet ja käyttävät. Erilaiset sosiaalisen median palvelut voivat olla osana oppimista ja samalla lisäämässä oppilaiden mediataitoja. Opettajan tehtävä on tukea oppilaiden itseilmaisua tiedon ja osaamisen jakamisessa, mutta myös kasvattaa vastuullisuuteen verkkopalveluiden käytössä.


Lions Quest -koulutussihteeri
Puhelin 050 400 8775