Terveisiä liikuntaseurakoulutuksesta

Elämisentaitoja – Lions Quest -ohjelma tarjoaa koulutusta lasten ja nuorten kohtaamiseen liikuntaseuroissa toimiville aikuisille. Kahden arki-illan koulutus tarjoaa tilaisuuden pysähtyä pohtimaan omaa roolia ja toimintaa joukkueessa tai harjoitusryhmässä.


Vuoden ensimmäiseen koulutuksen osallistujat koostuivat sattumalta kokonaan nuorten ikäluokkien jalkapallovalmentajista, vaikka koulutus oli avoin kaikille lajeille. Koulutus järjestettiin Helsingissä 24.1. ja 1.2.2017.  


Ensimmäisen koulutusillan ohjelma eteni pääkouluttaja Ulla Sirviö-Hyttisen napakassa otteessa vuoroin kuunnellen, vuoroin keskustellen ja harjoitellen. Alkuhetkistä asti oli selvää, että koulutukseen oli valikoitunut joukko, joka oli jo sisäistänyt merkityksensä kasvattajana ja roolimallina. Osallistujat totesivat tekevänsä valmentaessaan paljon muutakin kuin vain opettavansa oikeaa rintapotkutekniikkaa tai taktisia kuvioita: lajitietouden lisäksi he pyrkivät kohtaamaan lapset, valmistavan heitä elämään ja jättämään yhteiskunnallisen jalanjäljen. Hienoja oivalluksia nuorilta miehiltä.

 

Elämisentaitoja – Lions Quest -ohjelma pohjautuu vahvaan teoriataustaan, jonka lisäksi ohjelman vaikuttavuudesta on saatu tieteellisesti tutkittua näyttöä. Yksi ohjelman keskeisistä perusteista on vahvuuksille rakentaminen, jonka mukaan jokaisesta ihmisestä löytyy jotain hyvää ja jokin vahvuus.

 

Urheiluharrastuksissa käy paljon lapsia, joille keskittyminen koulussa voi olla vaikeaa. Koulumenestys ei kuitenkaan mittaa ihmisen arvoa tai kerro, etteikö hän voisi olla hyvä muissa asioissa. Niinpä urheiluharrastus tarjoaakin monelle lapselle mahdollisuuden loistaa ja onnistua ja valmentajan huomio ja kannustus voivat tehdä ihmeitä lapsen itsetunnolle ja omakuvalle. Omien vahvuuksien tiedostaminen helpottaa heikkouksien käsittelemistä ja oman itsensä ja muiden arvostaminen luo perustan vahvalle itsetunnolle ja erilaisuuden hyväksymiselle.

 

Avoin ilmapiiri edistää oppimista, mutta muitakin kikkoja on hyvä käyttää. Uutta taitoa ei voi opettaa taikasauvan heilautuksella, vaan joskus samaa asiaa on hiottava kerta toisensa jälkeen epäonnistuneita suorituksia sietäen. Näissä harrastajien mielestä usein vähän tylsissä harjoituksissa valmentajat kertoivat käyttäneensä erilaisia tapoja oppimisen mielekkyyden lisäämiseksi, kuten harjoituksen verhoaminen pokemon-tasojen hankkimiseksi tai yksinkertaisesti perustellen, miten lapset harjoituksen jälkeen varmasti nyt ovat taas hieman parempia esimerkiksi ulkosyrjäsyötössä. Monessa kohtaa keskustelua esiin kuitenkin nousi valmennettavien ikäluokan vaikutus: pokemon-pelit eivät vakuuta vanhempaa yleisöä ja pienillä lapsilla pitkät ohjeet tuppaavat unohtumaan.  

 

Valmentaja jättää muistijäljen

Omia entisiä valmentajiaan muistellessa mukaan mahtui laaja kirjo erilaisia persoonia. Valmentajalla on mahdollisuus luoda joukkueeseen tai harjoitusryhmään kannustava tekemisen tunnelma, auttaa lapsia sietämään pettymyksiä ja toimimaan johdonmukaisesti kohti tavoitteitaan. Oma valmentaja voi olla ainoa aikuinen, johon lapsi voi samaistua ja luottaa. Joukkoon kuitenkin mahtuu myös valmentajia, jotka muun muassa tulistuvat pelitilanteissa, antavat palautetta vähemmän rakentavassa hengessä tai vaikkapa jättävät osan harjoittelijoista vähemmälle huomiolle. Elämisentaitoja-koulutuksen avulla toivomme, että yhä useampi valmentaja huomaisi asemansa ja mahdollisuutensa vaikuttaa pienten ja vähän suurempienkin lasten elämään. Koulutuksessa harjoitellaan myös palautteen antamista ja toisen kuuntelemista.

 

Lajiliittojen tarjoamissa valmentajakoulutuksissa keskitytään yleensä lajitaitojen harjoittamiseen ja tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä ryhmänhallintaa sivutaan vain pintapuolisesti. Kuitenkin harjoitukset ja ottelut koostuvat paljon muustakin kuin fyysisestä kunnosta ja teknisistä taidoista. Joukkuelajissa kyse on yhteistoiminnasta, toisiin luottamisesta ja vastuun kantamisesta. Peliin valmistautuminen tunnelatauksineen ja voittojen, tappioiden ja muiden vastoinkäymisten aiheuttamien tunteiden käsittely tuovat haasteita myös valmentajalle. Lions Quest -koulutuksessa käsitelläänkin hyvän joukkuehengen merkitystä ja rakentumisen prosessia.

 

Koulutuksen jälkimmäisenä iltana pohdittiin myös sitä valtavaa määrää päätöksiä, joita jokainen valmentaja joutuu tekemään. Monet näistä päätöksistä kiinnostavat myös lasten vanhempia ja valmentajat joutuvat usein vastaamaan vanhemmille esimerkiksi peliajan jakautumisesta pelaajien kesken. Myös näissä keskusteluissa vuorovaikutustaidot tulevat testiin – molemmin puolin.

 

Lopulta jokainen seura ja valmentaja asettavat tavoitteensa omalla tavallaan. Kuitenkin selvää lienee, että menestyminen A-maajoukkueen tai 6-vuotiaiden lasten valmentajana tarkoittaa eri asioita. Korkealla tasolla aikuisten kanssa toimiessa onnistuminen voi – ja sen ehkä kuuluukin – tarkoittaa voittoja, kun taas pienten lasten kanssa toimiessa tärkeimpänä tavoitteena pitäisivät olla aivan muut asiat kuin pursuileva pistetili. Elämisentaitoja – Lions Quest haluaa tukea lasten ja nuorten parissa toimivia valmentajia tärkeässä työssään.

 

 

HJK:n ja FC Loviisan valmentajia Elämisentaitoja - liikuntaseurakoulutuksessa Helsingissä tammikuussa 2017. 


Lions Quest -koulutussihteeri
Puhelin 050 400 8775