Elämisentaitoja - Lions Quest

Koululaisilta odotetaan, että kertolaskut sujuvat, historian vuosiluvut painuvat mieleen ja Euroopan pääkaupungit löytyvät kartalle. Tietopohjaisen osaamisen lisäksi lapset ja nuoret tarvitsevat kuitenkin myös sosiaalisia taitoja selvitäkseen elämässä vastaan tulevista haasteista ja muutoksista. Vahvat tunne- ja vuorovaikutustaidot, oman itsensä tunteminen ja rohkeus tehdä omia päätöksiä helpottavat aikuiseksi kasvamista ja auttavat ehkäisemään ongelmia.

Elämisentaitoja – Lions Quest -ohjelma on kasvattajille suunnattu tieteellisesti tutkittu ja arvostettu koulutusohjelma. Koulutus antaa opettajille ja kasvattajille käytännön työkaluja oppilasryhmien ryhmäyttämiseen ja elämäntaitojen harjoitteluun.
  
Koulumaailman lisäksi ohjelma tarjoaa koulutusta mm. liikuntaseuravalmentajille ja muissa vapaa-ajan harrastuksissa toimiville aikuisille, jotka kohtaavat työssään erilaisista taustoista tulevia lapsia ja nuoria.


Suomen Lions-liitto on toteuttanut ohjelmaa Suomessa jo yli 25 vuoden ajan.

 LIONS QUESTIN SISÄLTÖALUEET

 

1. Turvallinen ryhmä

  • Myönteinen, erilaisuutta arvostava oppimisilmapiiri

2. Itseluottamus ja päätöksenteko

  • Itsetunnon ja vastuullisuuden vahvistaminen

3. Vuorovaikutus

  • Kuuntelu- ja keskustelutaidot kotona, koulussa ja vapaa-aikana

4. Tunteet

  • Tunnetaidot ja itsehallinta sekä erityisesti muutoksessa tarvittavat valmiudet

5. Terveys

  • Terveen kasvun tukeminen ja päihdeasenteen muokkaaminen


PALAUTTEITA OSALLISTUJILTA: 

 

Sain koulutuksesta enemmän, kuin uskalsin odottaa. Otan heti uudet opit käyttöön! Suosittelen kaikille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville.

 

Olen tosi tyytyväinen, että lähdin mukaan.
Ihanasti käytännönläheisiä, matalan riskin harjoituksia!
Pidän koulutusta erittäin hyvin suunniteltuna ja toteutettuna.

Pelkkiä ruusuja; hyvin hoidettu kokonaisuus. 

Upeita vinkkejä sekä suoraan että osin soveltaen luokkatyöhön. Intensiivinen, mutta erittäin antoisa kurssi.

Aivan mahtava kurssi. Lämmin, välitön tunnelma. Kurssin vetäjä takasi hyvän ilmapiirin.

Koen, että ryhmäytyminen on ensisijainen asia työssäni. Muut tulevat sen jälkeen. Näkökulma siis muuttui. Haluan ehdottomasti lähteä vetämään tätä, vaikka ensin pienin askelin ja koen että olen etuoikeutettu, kun pääsin koulutukseen, koska kaikki muutkin luokat ja opettajat saisivat tilaisuuden päästä tällaiseen koulutukseen.Lions Quest -koulutussihteeri
Puhelin 050 400 8775