För föräldrar

Det är både skolans och föräldrarnas uppgift att ge barn och unga färdigheter att klara sig bland de ständigt växande kraven. Många skolor strävar till att svara på denna utmaning bl.a. genom att använda Lions Quest–programmet. Programmet stärker självförtroendet, beslutsamheten, konsten att växelverka och de emotionella kunskaperna.

Följande stora helheter studeras i programmet med era barn:

 

 

  1. Grundgruppens öppenhet, positiva inställning och trygghet. Barnen lär känna varandra bättre och de tränas till att uppskatta olikheter.
  2. Självförtroendet och konsten att fatta beslut. Självförtroendet och ansvarstagandet tränas samt konsten att uppskatta sig själv och andra. Det är ytterst viktigt för oss finländare att lära oss uttrycka uppskattning och att ta emot den. Förmågan till beslutsfattande har att göra med ansvarstagande. Barn och unga handleds i att finna sina egna viktiga värden och att förena dem i sitt beslutsfattande.
  3. Växelverkan. Vi övar att lyssna aktivt på den andra och att utrycka vår egen åsikt, men också att diskutera. Vi övar också hur man beter sig i en konflikt så att båda vinner.
  4. Emotionella kunskaper. I de emotionella kunskaperna ingår att identifiera och namnge känslor samt att behandla känslor så att vi inte sårar andra eller oss själva då vi uttrycker dem. Andra sårar vi när vi belastar dem med vårt eget illamående. Oss själva sårar vi när vi samlar våra svåra känslor inuti utan att uttrycka dem till andra människor.
  5. Välmående. Välmående behandlas på ett lämpligt sätt för alla åldersgrupper. Principen är att vi strävar efter att identifiera faktorer som riskerar hälsan och samtidigt letar efter sätt att bygga upp en god hälsa.

Det är möjligt att skolan skickar diskussionsuppgifter till hemmen. De är viktiga för ert barns utveckling – med hjälp av dem lär barnet sig känna livet och er, sina föräldrar, bättre. Dessa uppgifter behandlas aldrig i skolan.

 

 

 

 
 Quest-sekreterare
Telefon 010 501 4507