För lionsklubbar

Quest är utan tvivel lionsverksamhetens mest utåt synbara del. Med hjälp av Lions Quest gör vi vår verksamhet och våra principer kända utan att själv göra reklam för dem. Årligen deltar ca 1 000 finländska lärare och uppfostrare i Lions Quest-grundutbildning. Där får de veta hur mycket frivilligt arbete lions gör för att finansiera programmet. Genom uppfostrarna, av vilka 90 % är lärare, förs denna information vidare till barnens föräldrar. Lions Quest är Lions eget program. Ditt arbete för Lions Quest främjar barnens och ungdomens välmående på din egen ort.

 

Varför är Lions Quest värdefullt just för barn och ungdomar? Lions Quest är världens mest omfattande uppfostringsprogram som tryggar barnens och ungdomarnas sunda uppväxt och förebygger riskfyllt beteende. I Finland tillämpas det bland 5-20–åringar, men det finns också ett eget program för barnens föräldrar. Programmet stärker självförtroendet, sociala kunskaper, beslutsfattandet, emotionella kunskaper, värderingar, tilliten till eget tänkande och förmågan att motstå negativt tryck. Samtidigt förstärks barnets anknytning till dess egen omgivning. Hotet av att leva i isolering eller ensamhet förebyggs. Att stöda omgivningen på alla sätt är även en del av Lions Quest–programmet.

 

Med hjälp av Lions Quest–programmet förstärks följande helheter i de finländska läroanstalterna:

  • sunda värderingar
  • emotionella kunskaper
  • konsten att växelverka
  • självförtroende, beslutsamhet och konsten att fatta beslut
  • företagsamhet
  • och mångsidiga livsfärdigheter

 

 

 

   

 


 Quest-sekreterare
Telefon 010 501 4507