För pedagoger

Lions Quest –programmen hjälper och stöder lärare i

  • värdefostran
  • hälsofostran
  • att göra undervisningsmetoderna mångsidigare
  • företagsamhetsfostran
  • framför allt till att ge livsfärdigheter

Välkommen till Lions Quest–grund- eller kompletterande utbildning!

Se tidtabellen för utbildningarna.

 

 Quest-sekreterare
Telefon 010 501 4507