Kontakta oss

Förfrågningar 


Finlands Lionsförbund rf
Quest-programmen
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors
Tel. 010 501 4507
E-post:


Quest-sekreterare Mari Koivisto

 

Utbildare Johanna Arho-Forsblom, Sirpa Kannisto och Maarita Mannelin


Lions Quest-arbetsgruppens ordförande Jorma Hokkanen

 

E-postQuest-sekreterare
Telefon 010 501 4507