Koulutukset

Elämisentaitoja – Lions Quest -koulutus antaa 5 – 25 -vuotiaiden parissa toimiville opettajille ja kasvattajille käytännön työkaluja oppilasryhmien ryhmäyttämiseen ja elämäntaitojen harjoit...
Koulutukset toteutetaan, mikäli riittävä määrä osallistujia ilmoittautuu. Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin ajankohtaa, jolloin osallistujille lähetetään kurssin vah...
Lions Quest - Elämisentaitoja -koulutus tarjoaa myös urheiluseuroille räätälöityjä koulutuksia, joissa keskitytään lasten ja nuorten ( 5 - 25v) sosio-emotionaalisten taitojen tukemiseen urheiluh...
Alla olevasta taulukosta löytyvät lukuvuoden 2017 - 2018 Elämisentaitoja - Lions Quest -koulutukset eri puolilla Suomea. Kaksipäiväisen peruskurssin hinta on 410 euroa (sisältää 2 päivän koulutuks...

Alla olevasta taulukosta löytyvät Lions Quest - Elämisentaitoja -koulutusten hinnat lukuvuonna 2016 - 2017. Jos työnantajasi ei pysty kustantamaan koulutusta, voit tiedustella...
PERUSKOULUTUKSEN OHJELMA

1. PÄIVÄN OHJELMA

09.00 -> Ilmoittautuminen
09.15 ...
Lions Quest -peruskursseilla kasvattajille annetaan käytännön välineitä jakaa elämisen taitoja lapsille ja nuorille. Niinpä alan ammattilaiset suosittelevatkin ohjelmaa.
LIONS QUEST -TIETOISKU: Mistä koulutuksessa on kyse?LIONS QUEST REHTORIN SILMINLIONS QUEST OPETTAJAN TYÖKALUNALIONS QUEST RULES IN PAIMIO 2009: Osal...
Suomen Lions Quest on tehnyt yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa kaksi tieteellistä tutkimusta kansainvälisen Lions-säätiön rahoituksella Lions Quest -koulutuksen vaikuttavuuden selvit...
Vastuu on meidän on lasten turvalliseen netin käyttöön opastava kampanja/aktiviteetti Lions Quest - elämisentaitoja ohjelmassa. Sen puitteissa lionsklubit jakavat alakoulujen kautta kolmasluokkalaisil...
Lions Quest -ohjelmasta on tehty tutkimus Jyväskylän yliopistossa vuosina 2007–2008 professori Taru Lintusen ja LiT Marjo Kuuselan johdolla. Tutkimuksessa selviteltiin Questin vaikutuksia.
Sekä vanhempien että koulun tehtävänä on antaa lapsille ja nuorille valmiuksia selvitä yhä kasvavien haasteiden keskellä.  Monet koulut pyrkivät vastaamaan tähän haasteeseen muun muassa käyttämällä it...
Lionsien oma lasten ja nuorten elämisentaitojen vahvistamiseen tähtäävä ohjelma on toiminut Suomessa jo 25 vuoden ajan. Tuona aikana lähes 20 000 suomalaista kasvattajaa on päässyt kokemaan koulutukse...
Quest-sihteeri
Puhelin 010 501 4507