Koulutuspäivien ohjelma

PERUSKOULUTUKSEN OHJELMA


1. PÄIVÄN OHJELMA

09.00 ->        Ilmoittautuminen
09.15             Ryhmäprosessi alkaa; ohjelman tavoitteet; ilmapiirin merkitys
11.15             Lounastauko

12.15             LQ:n taidot ja työtapoja
13.00             Sosioemotionaalinen oppiminen; tunne- ja vuorovaikutustaidot
13.30             Kriittinen ajattelu ja luottamus omaan ajatteluun
14.00             Kahvitauko (omakustanteinen)
14.15             LQ-materiaali: yleissilmäys
15.00             LQ-tuokion kokeminen; Itseluottamus – merkitys ja vahvistaminen
15.30-16.00  Päivän yhteenveto

 

2. PÄIVÄN OHJELMA

08.30             Ohjelman osat: ilmapiiri, sidosryhmäyhteistyö ja yhteistyö kotien kanssa
09.20             Minitauko
09.30             Auttaminen, hyväntekeminen ja palveluoppiminen
10.10             Hyvinvoinnin tukeminen ja riskikäyttäytymisen ehkäisy
10.45             Arjen pulma- ja vuorovaikutustilanteet; työskentelyteeman valinta
11.15             Lounastauko
12.15             Yksilöllinen ja ryhmissä tapahtuva työskentely pulma- ja vuorovaikutustilanteista; käyttökelpoisten                                   ratkaisumallien etsiminen LQ-materiaalista
13.45             Ryhmätöiden esittely  
14.15             Kahvitauko
14.30             Ryhmätöiden esittely jatkuu
15.00             Ryhmätyön arviointi
15.15             Käytännön vinkkejä LQ-ohjelman soveltamisesta
15.35-16.00   Ryhmäprosessin ja koulutuksen päätös sekä palaute koulutuksesta

 

Peruskoulutuksen ohjelma 2017 - 2018 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TÄYDENNYSKOULUTUKSEN OHJELMA PERUSKOULUTUKSEN KÄYNEILLE

9.00 ->          Ilmoittautuminen

9.15              Tutustumista, tavoitteet päivälle ja ryhmäprosessi

10.15            Ilot, yllätykset ja vaikeudet Lions Questin käytössä

11.15            Lounastauko

12.00            LQ-ohjelmasta työkaluja sosiaalisen median käsittelyyn

 

13.45            Kahvitauko

14.00            Kasvattajien kohtauspaikka - uusi  materiaali vanhemmuuden tukemiseen

 

15.15-15.45  Ryhmäprosessin ja koulutuksen päätös sekä koulutuksen palaute

 

 

Täydennyskoulutuksen ohjelma 2017-2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LIIKUNTASEURAKOULUTUKSEN OHJELMA

1. ILTA

17.30            Koulutuksen tavoitteet, sisältö, tutustuminen, virittäytyminen aiheeseen. Valmentajan oma tausta
                      valmentamiseen ja taustan merkitys
18.30           Ryhmän/joukkueen kehittymiseen liittyvät vaiheet, työmenetelmiä ja valmentajan oma toiminta ryhmän
                     kehittymisen vaiheissa

                         * Orientaatiovaihe: Joukkueeseen/ryhmään turvallinen ja avoin ilmapiiri / stereotypiat, luulot, roolit
                         * Vakiinnuttamisen vaihe: ryhmän/tavoitteen ja toiminnan saavuttamiseen yhteiset toimintamallit, 
                           säännöt, normit, työtavat
                         * Ristiriitojen käsittelyn vaihe: työmenetelmiä erilaisten näkökulmien ja ristiriitojen käsittelyyn. Esteet
                           tavoitteen saavuttamiselle.

19.30            Tauko

19.45               * Prosessoimisen vaihe: joukkueen/ryhmän tehokkaan, tuloksellisen ja motivoituneen työskentelyn
                           edellytykset/piirteet

                         * Arvioimisen vaihe; Joukkueen/ryhmän tavoitteiden saavuttamisen, työskentelyn vaikutusten ja
                           ilmapiirin säännöllinen arviointi

21.00            Koulutuksen päätös

 

2. ILTA

17.30           Valmentajan omat tunne- ja vuorovaikutustaidot ja niiden hyödyntäminen omassa valmennustyössä

                       * Aktiivinen kuunteleminen ja keskusteleminen

                       * Tunne- ja tunteiden ja oman käyttäytymisen hallinta

                       * Palautteen antaminen ja vastaanottaminen

                      Erilaisten valmentajan työhön liittyvien tilanteiden käsittelyä (kiusaaminen, syrjintä, voitto, häviö, 
                      vanhempien kohtaaminen), tunne- ja vuorovaikutustaitoja harjoitellen (Case-harjoittelu)

19.30            Tauko

19.45            Case-harjoittelu jatkuu

20.30            Koulutuksen yhteenveto

21.00            Koulutuksen päätös


Lions Quest -liikuntaseurakoulutuksen ohjelma 2017-2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KOULUN ULKOPUOLISTEN KASVATTAJIEN OHJELMA

1. ILTA

 

17.30            Koulutuksen tavoitteet, sisältö, tutustuminen, virittäytyminen aiheeseen: ohjaajan oma tausta ja  

                      kokemus harrastustoiminnasta ja ohjaamisesta

 

18.30            Ryhmän kehittymiseen liittyvät vaiheet, työmenetelmiä ja ohjaajan oma toiminta ryhmän kehittymisen 
                      vaiheissa

                          * Orientaatiovaihe: ryhmään turvallinen ja avoin ilmapiiri; stereotypiat, luulot, roolit

                          * Vakiinnuttamisen vaihe: ryhmän/tavoitteen ja toiminnan saavuttamiseen yhteiset toimintamallit,   

                             säännöt, normit, työtavat

                          * Ristiriitojen käsittelyn vaihe: työmenetelmiä erilaisten näkökulmien ja ristiriitojen käsittelyyn. Esteet

                             tavoitteen saavuttamiselle.

 

 19.30               Tauko

 19.45               * Prosessoimisen vaihe: ryhmän tehokkaan, tuloksellisen ja motivoituneen työskentelyn

                             edellytykset/piirteet

                          * Arvioimisen vaihe: ryhmän tavoitteiden saavuttamisen, työskentelyn vaikutusten ja ilmapiirin 

                             säännöllinen arviointi


20.30 - 21.00     Ensimmäisen koulutuskerran arviointia ja päätös

 

2. ILTA

 

17.30               LQ-työmenetelmiä: Leikki ja leikin merkitys

18.00               Ohjaajan omat tunne- ja vuorovaikutustaidot ja niiden hyödyntäminen omassa ohjaustyössä

19.30                * Aktiivinen kuunteleminen ja keskusteleminen

                          * Tunne- ja tunteiden ja oman käyttäytymisen hallinta
                          * Palautteen antaminen ja vastaanottaminen

                             Erilaisten ohjaajan  työhön liittyvien tilanteiden käsittelyä (kiusaaminen, syrjintä, voitto, häviö, 

                             vanhempien kohtaaminen) tunne- ja vuorovaikutustaitoja harjoitellen (Case-harjoittelu)

 

                         Tauko


19.45               Case-harjoittelu jatkuu


20.30               Koulutuksen yhteenveto ja koulutuksen päätös


 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KOLMEN TUNNIN LIONS QUEST-INFON OHJELMA

 * Lyhyt esittely Lions Questista ja koulutuksen tavoitteet

 * Ryhmäprosessi ja sen vaikutus ilmapiiriin

 * Lyhyt esittely LQ-taidoista; tunne- ja vuorovaikutustaidot

 * LQ-ohjelman työmenetelmiä ja harjoitteita  vuorovaikutustaitojen  vahvistamiseen

 * Yhteenveto ja koulutuksen päätös

 

 


Lions Quest -koulutussihteeri
Puhelin 010 501 4507