Lionsklubit lasten turvallisen netinkäytön puolesta

Turvallisesti netissä - Vastuu on meidän on lasten turvalliseen netin käyttöön opastava kampanja/aktiviteetti Lions Quest - Elämisentaitoja ohjelmassa. Sen puitteissa lionsklubit jakavat alakoulujen kautta kolmasluokkalaisille Vastuu on meidän -opasvihkoja.

Turvallisesti netissä - Vastuu on meidän -opas on vanhemmille väline keskustella lasten ja nuorten kanssa tietokoneen ja internetin käyttöön liittyvistä asioista. Sen sisältö käydään kotona lävitse yhdessä lapsen kanssa.

Oppaan tarkoituksena on auttaa perheitä kohtaamaan internetin käyttöön liittyviä haasteita. Siitä löytyy myös apua ongelmatilanteiden välttämiseen ja niistä selviämiseen. Lisäksi kouluja varten on tehty opettajille aiheeseen liittyvä valmis opetusmateriaali oppitunnin pitämistä varten.

 

Netin muuttuessa ja sen käyttäjien nuorentuessa oppaan sisältöä päivitetään jatkuvasti. Lukuvuonna 2017 - 2018 opasta jaetaan alakoulujen kolmasluokkalaisille, joita on noin 60.000. Opas on saatavilla myös ruotsiksi.

 

Yhden 24-sivuisen oppana hinta on 2€ ja oppaiden tilaus onnistuu .

 

Vastuu on meidän -kotisivut:

Vastuu on meidän - lyhyt kuvaus

Vastuu on meidän - huomiokirje opettajalle 

Lions Quest -koulutussihteeri
Puhelin 010 501 4507