Koulutuskalenteri ja tietoa koulutuksistaAlla olevasta taulukosta löytyvät lukuvuoden 2019 - 2020 Elämisentaitoja Lions Quest -koulutukset eri puolilla Suomea. Koulutustyypeistä voit lukea täältä.
...
Elämisentaitoja Lions Quest -koulutus antaa 5 – 25 -vuotiaiden parissa toimiville opettajille ja kasvattajille käytännön työkaluja oppilasryhmien ryhmäyttämiseen ja elämäntaitojen harjoitte...
Koulutukset toteutetaan, mikäli riittävä määrä osallistujia ilmoittautuu. Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin ajankohtaa, jolloin osallistujille lähetetään kurssin vah...
Liikuntaharrastus voi tuoda lapselle monenlaista hyvää: terveyttä, ystäviä ja onnistumisen kokemuksia. Harjoituksissa vallitsevalla ilmapiirillä on suuri merkitys harrastuksen parissa viihtymise...

Alla olevasta taulukosta löytyvät Elämisentaitoja Lions Quest -koulutusten hinnat kaudella 2019 - 2020. Jos työnantajasi ei pysty kustantamaan koulutusta, voit tiedustella rahoitusta paik...
PERUSKOULUTUKSEN OHJELMA

1. PÄIVÄN OHJELMA

09.00 Ilmoittautuminen
09.15 ...
Lions Quest -peruskursseilla kasvattajille annetaan käytännön välineitä jakaa elämisen taitoja lapsille ja nuorille. Niinpä alan ammattilaiset suosittelevatkin ohjelmaa.
LIONS QUEST -TIETOISKU: Mistä koulutuksessa on kyse?LIONS QUEST REHTORIN SILMINLIONS QUEST OPETTAJAN TYÖKALUNALIONS QUEST RULES IN PAIMIO 2009: Osal...
Lions-klubien kansainvälinen säätiö, LCIF, on ollut toteuttamassa Lions Quest -koulutusohjelmaa lähes 40 vuoden ajan. Sinä aikana ohjelmaa on toteutettu n. sadassa maassa eri puolilla maailmaa...
Kasvattajien kohtauspaikka – opas koulun ja kodin yhteistyöhön -materiaalin tavoitteena on vahvistaa kodin ja koulun välistä vuorovaikutusta sekä innostaa ja tukea perheitä, jotka erilaisista lähtö...
Lions Quest -ohjelmasta on tehty tutkimus Jyväskylän yliopistossa vuosina 2007–2008 professori Taru Lintusen ja LiT Marjo Kuuselan johdolla. Tutkimuksessa selviteltiin Questin vaikutuksia.
Sekä vanhempien että koulun tehtävänä on antaa lapsille ja nuorille valmiuksia selvitä yhä kasvavien haasteiden keskellä.  Monet koulut pyrkivät vastaamaan tähän haasteeseen muun muassa käyttämällä it...
Lionsien oma lasten ja nuorten elämisentaitojen vahvistamiseen tähtäävä ohjelma on toiminut Suomessa jo yli 25 vuoden ajan. Tuona aikana lähes 20 000 suomalaista kasvattajaa on päässyt kokemaan koulut...
Lions Quest -koulutussihteeri
Puhelin 050 400 8775