Liikuntaseurakoulutus


Liikuntaharrastus voi tuoda lapselle monenlaista hyvää: terveyttä, ystäviä ja onnistumisen kokemuksia. Harjoituksissa vallitsevalla ilmapiirillä on suuri merkitys harrastuksen parissa viihtymiseen, ja tässä niin

valmentajilla, joukkueenjohtajilla kuin vanhemmillakin on iso merkitys. Treeneihin pitäisi olla kiva tulla ja kotiin lähteä harjoitusten jälkeen hyvillä mielin. Avoin ilmapiiri antaa mahdollisuuden antaa kaikkensa, kehittyä ja epäonnistua. Harjoitusryhmä voi toimia valmentajalle kuin välitöntä palautetta antava peili. Meneekö annettu palaute läpi, kulkeeko toiminta oikeaan suuntaan?

 

Elämisentaitoja Lions Quest -koulutus auttaa valmentajaa ymmärtämään oman toimintansa vaikutuksia sekä miten ja millaisia taitoja 5 - 25 -vuotiaille lapsille ja nuorille tulisi lajitaitojen lisäksi opettaa. Urheiluharrastus on mahtava tilaisuus oppia toisten huomioimista, kärsivällisyyttä sekä vuorovaikutustaitoja – siis taitoja, joista lapset hyötyvät lopun elämäänsä. Koulutuksissa pohditaan myös palautteen antamista sekä muun muassa vanhempien roolia valmennustoiminnassa.

 

Koulutuksen painopisteet:    

  • ryhmähengen luominen
  • itseluottamus ja sisäinen motivaatio
  • päätöksentekotaidot
  • vuorovaikutustaidot
  • tunnetaidot
  • terve kasvu

 

Ohjelman sisällön tarkastelussa yhteistyötä on tehty valmentaja Jukka Jalosen, Jani Komulaisen, OPH:ssa ammattivalmentajatutkinnon sisällöistä vastaavan Matti Pietilän, Suomen Olympiakomitean, Suomen Valmentajat ry:n, Menestyksen Avaimet -hankkeen ja koripalloilija Pierre Jallowin, Jyväskylän yliopiston prof. Taru Lintusen sekä Norjan ja Ruotsin Lions Quest-ohjelman tuottajien kanssa.

 

Koulutus koostuu kahdesta erillisestä illasta, joiden välillä on noin viikko. Näin työelämässä olevat valmentajat pystyvät osallistumaan koulutukseen ja prosessoimaan sekä kenties testaamaan koulutuksen ensimmäisen illan antia koulutuskertojen välillä. Kursseille on osallistunut niin jääkiekon, jalkapallon, salibandyn, naisvoimistelun kuin yleisurheilun parissa toimivia valmentajia ja huoltajia ja saatu palaute koulutuksista on ollut erittäin hyvä.

 

Koulutuksen hinta materiaaleineen on 248€ (sis. alv 24%) per osallistuja, mutta paikalliset lionsklubit tukevat valmentajien osallistumista mahdollisuuksiensa mukaan. Rahoitusta koulutukseen voi hakea . 

Kaudella 2019 - 2020 järjestämme liikuntaseurakoulutukset Punainen Sulka -keräyksen tuottamilla varoilla, jolloin koulutus on osallistujille maksuton. 

Koulutuskalenterimme 2019 - 2020 ja ilmoittautumistiedot löytyvät

”Liikunta- ja urheiluseuroissa toimivat henkilöt ja valmentajat ovat nykypäivänä kasvatuksellisesti tärkeässä roolissa. Erityistä huomiota seuratoiminnassa tulisi kiinnittää lasten ja nuorten sisäisen motivaation rakentumiseen vaikuttavien tekijöiden kuten pätevyyden, autonomian sekä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunteen tukemiseen”
 >> Valtion liikuntaneuvosto


Koulutusta suosittelevat:

Jukka Jalonen, valmentaja:

”Liikuntaseurojen valmentajien on tärkeää lajitaitojen harjoittelun lisäksi luoda kannustava ja positiivinen ilmapiiri sekä vahvistaa lasten ja nuorten sosiaalisia taitoja.  Elämisentaitoja Lions Quest -ohjelma tarjoaa tähän valmentajille käyttökelpoiset välineet.”

 

Juha Leppänen, Kiekko-Nikkarit ry:n puheenjohtaja
”Koulutus antoi seuramme valmentajille uusia työkaluja arjen valmenustoimintaan, erityisesti ryhmäytymiseen, yksilön kohtaamiseen ja oman rohkeuden ja sitkeyden lisäämiseen. Koulutus tukee erinomaisesti SJL:n uuden strategian arvojen ja tavoitteiden saavuttamista. Seuramme joukkueet saivat koulutuksesta tukea toimintaansa yhteisöllisyyden, arvostuksen, kunnioituksen ja avoimen ilmapiirin luomisessa.”

 

Jani Komulainen, pesäpalloilija ja juniorivalmentaja

”Lapset ja nuoret tarvitsevat yhteisiä onnistumisen kokemuksia, jotta he kiinnittyvät liikkumiseen sekä oppivat toimimaan yhteisten tavoitteiden eteen. Seuratyöllä on suuri mahdollisuus kasvattaa lapsistamme ja nuoristamme osaavia tulevaisuuden tekijöitä. Elämisentaitoja Lions Quest -ohjelma antaa käytännön työkalut tähän arvokkaaseen työhön.”

 

Taru Lintunen, liikuntapsykologian professori:

Elämisentaitoja Lions Quest -ohjelma on hyvin suunniteltu ja tutkitusti tehokas menetelmä. Lions Quest auttaa luomaan hyvää ilmapiiriä ja toimivia  vuorovaikutussuhteita valmennukseen ja liikunnanopetukseen.  Suosittelen lämpimästi ohjelmaa kaikille liikunta-alalla toimiville.elamisentaitoja_lions_quest_liikuntaseurakoulutus_esite(3).pdf
Lions Quest -koulutussihteeri
Puhelin 050 400 8775