Tietoa kasvattajille

Lions Quest –ohjelmat toimivat opettajan apuna ja tukena

 • arvokasvatuksessa
 • terveyskasvatuksessa
 • opetusmenetelmien monipuolistamisessa
 • yrittäjyyskasvatuksessa ja ennen kaikkea
 • elämäntaitojen antamisessa.

 

Lions Quest -ohjelmasta on tehty tutkimus Jyväskylän yliopistossa vuosina 2007–2008 professori Taru Lintusen ja LiT Marjo Kuuselan johdolla. Tutkimuksessa selviteltiin Questin vaikutuksia. Niistä todettiin mm. seuraavaa:

 

Oppilaat pitävät tunneista, koska

 • ne ovat erilaisia
 • ne ovat toiminnallisia
 • oppisisällöt ovat ’oikeita asioita’
 • ilmapiiri tunneilla on myönteinen.

 

Opettajien oppitunneilla tekemien havaintojen mukaan oppilaiden

 • empatian taito
 • taito ilmaista tunteita
 • taito keskustella avoimemmin ja syvällisemmin
 • taito käyttää Lions Quest -tunneilla opittuja taitoja omassa arkielämässä ovat kehittyneet
 • turvallisuus, yhteishenki, yhteistyötaidot ja välittävä ilmapiiri paranivat
 • kiusaaminen väheni
 • oppilaiden välinen kannustaminen ja tukeminen lisääntyivät.

 

Opettajat kokevat, että Lions Quest -ohjelma on

 • täydentänyt ja tukenut opettajuutta
 • antanut uusia työtapoja
 • auttanut kohtaamaan oppilaat kokonaisina ihmisinä
 • tuonut helpotusta ongelmien ratkaisuun
 • lisännyt ymmärrystä ryhmäprosessista ja turvallisen ryhmän luomisesta
 • syventänyt itsetuntemusta sekä oppilaantuntemusta
 • auttanut olemaan aitona ihmisenä opetustilanteessa
 • antanut voimaa jaksaa opetustyötä
 • antanut välineitä opettajien väliseen yhteistyöhön ja vanhempien kohtaamiseen.

 

Kiinnostuitko? Ota rohkeasti yhteyttä paikallisiin lionsklubeihin kysyäksesi rahoitusta. Yhteystietoja saat tarvitessasi lionspiirin puheenjohtajalta tai Quest-toimistosta. Yhteystiedot löydät .

 

 

 

 Lions Quest -koulutussihteeri
Puhelin 050 400 8775