Koulutuspäivien ohjelma

PERUSKOULUTUKSEN OHJELMA


1. PÄIVÄN OHJELMA

09.00             Ilmoittautuminen
09.15             Ryhmäprosessi alkaa; ohjelman tavoitteet; ilmapiirin merkitys
11.15             Lounastauko

12.15             LQ:n taidot ja työtapoja
13.00             Sosioemotionaalinen oppiminen; tunne- ja vuorovaikutustaidot
13.30             Kriittinen ajattelu ja luottamus omaan ajatteluun
14.00             Kahvitauko (omakustanteinen)
14.15             LQ-materiaali: yleissilmäys
15.00             LQ-tuokion kokeminen; Itseluottamus – merkitys ja vahvistaminen
15.30-16.00  Päivän yhteenveto

 

 

2. PÄIVÄN OHJELMA

08.30             Ohjelman osat: ilmapiiri, sidosryhmäyhteistyö ja yhteistyö kotien kanssa
09.20             Minitauko
09.30             Auttaminen, hyväntekeminen ja palveluoppiminen
10.10             Hyvinvoinnin tukeminen ja riskikäyttäytymisen ehkäisy
10.45             Arjen pulma- ja vuorovaikutustilanteet; työskentelyteeman valinta
11.15             Lounastauko
12.15             Yksilöllinen ja ryhmissä tapahtuva työskentely pulma- ja vuorovaikutustilanteista; käyttökelpoisten                                   ratkaisumallien etsiminen LQ-materiaalista
13.45             Ryhmätöiden esittely  
14.15             Kahvitauko
14.30             Ryhmätöiden esittely jatkuu
15.00             Ryhmätyön arviointi
15.15             Käytännön vinkkejä LQ-ohjelman soveltamisesta
15.35-16.00  Ryhmäprosessin ja koulutuksen päätös sekä palaute koulutuksesta

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 LIIKUNTASEURAKOULUTUKSEN OHJELMA / 2 ILLAN KOULUTUS

1. ILTA

17.30           Koulutuksen tavoitteet, sisältö, tutustuminen, virittäytyminen aiheeseen. Valmentajan oma tausta
                      valmentamiseen ja taustan merkitys
18.30           Ryhmän/joukkueen kehittymiseen liittyvät vaiheet, työmenetelmiä ja valmentajan oma toiminta ryhmän
                     kehittymisen vaiheissa

                         * Orientaatiovaihe: Joukkueeseen/ryhmään turvallinen ja avoin ilmapiiri / stereotypiat, luulot, roolit
                         * Vakiinnuttamisen vaihe: ryhmän/tavoitteen ja toiminnan saavuttamiseen yhteiset toimintamallit, 
                           säännöt, normit, työtavat
                         * Ristiriitojen käsittelyn vaihe: työmenetelmiä erilaisten näkökulmien ja ristiriitojen käsittelyyn. Esteet
                           tavoitteen saavuttamiselle.

19.30            Tauko

19.45               * Prosessoimisen vaihe: joukkueen/ryhmän tehokkaan, tuloksellisen ja motivoituneen työskentelyn
                           edellytykset/piirteet

                         * Arvioimisen vaihe; Joukkueen/ryhmän tavoitteiden saavuttamisen, työskentelyn vaikutusten ja
                           ilmapiirin säännöllinen arviointi

21.00            Ensimmäisen koulutusillan päätös

 

2. ILTA

17.30           Valmentajan omat tunne- ja vuorovaikutustaidot ja niiden hyödyntäminen omassa valmennustyössä

                       * Aktiivinen kuunteleminen ja keskusteleminen

                       * Tunne- ja tunteiden ja oman käyttäytymisen hallinta

                       * Palautteen antaminen ja vastaanottaminen

                      Erilaisten valmentajan työhön liittyvien tilanteiden käsittelyä (kiusaaminen, syrjintä, voitto, häviö, 
                      vanhempien kohtaaminen), tunne- ja vuorovaikutustaitoja harjoitellen (Case-harjoittelu)

19.30            Tauko

19.45            Case-harjoittelu jatkuu

20.30            Koulutuksen yhteenveto

21.00            Koulutuksen päätös

 

LIIKUNTASEURAKOULUTUKSEN OHJELMA / 1 PÄIVÄN KOULUTUS

09.00                Ilmoittautuminen

09.15                Tervetuloa!

                          Koulutuksen tavoitteet, sisältö, tutustuminen, virittäytyminen aiheeseen: Valmentajan oma tausta                                   valmentamiseen ja taustan merkitys

10.15                Ryhmän/joukkueen kehittymiseen liittyvät vaiheet, työmenetelmiä ja valmentajan oma toiminta                                       ryhmän kehittymisen vaiheissa
                         * Orientaatiovaihe: Joukkueeseen/ryhmään turvallinen ja avoin ilmapiiri;
                            stereotypiat, luulot, roolit
                         * Vakiinnuttamisen vaihe: ryhmän/tavoitteen ja toiminnan saavuttamiseen yhteiset                                                                 toimintamallit, säännöt, normit, työtavat
                         * Ristiriitojen käsittelyn vaihe: työmenetelmiä erilaisten näkökulmien ja ristiriitojen käsittelyyn.

                            Esteet tavoitteen saavuttamiselle.

11.15                Tauko

11.30               * Prosessoimisen vaihe: joukkueen/ryhmän tehokkaan, tuloksellisen ja motivoituneen työskentelyn                                     edellytykset/piirteet
                         * Arvioimisen vaihe: Joukkueen/ryhmän tavoitteiden saavuttamisen, työskentelyn vaikutusten ja                                          ilmapiirin säännöllinen arviointi

12.15                Lounas

13.15                Valmentajan omat tunne- ja vuorovaikutustaidot ja niiden hyödyntäminen omassa valmennustyössä
                         * Aktiivinen kuunteleminen ja keskusteleminen
                         * Tunteiden ja oman käyttäytymisen hallinta
                         * Palautteen antaminen ja vastaanottaminen

                         Erilaisten valmentajan työhön liittyvien tilanteiden käsittelyä (kiusaaminen, syrjintä, voitto,                                                  häviö, vanhempien kohtaaminen) tunne- ja vuorovaikutustaitoja harjoitellen (Case-harjoittelu)

14.30                Tauko

14.45                Case-harjoittelu jatkuu

15.30 – 16.00  Yhteenveto ja koulutuksen päättäminen
Lions Quest -koulutussihteeri
Puhelin 050 400 8775