Liikuntaseurakoulutus

elamisentaitoja_lq_liikuntaseurakoulutus_esite_2020-21.pdf
Liikuntaharrastus voi tuoda lapselle monenlaista hyvää: terveyttä, ystäviä ja onnistumisen kokemuksia. Harjoituksissa vallitsevalla ilmapiirillä on suuri merkitys harrastuksen parissa viihtymiseen, ja tässä niin

valmentajilla, joukkueenjohtajilla kuin vanhemmillakin on iso merkitys. Treeneihin pitäisi olla kiva tulla ja kotiin lähteä harjoitusten jälkeen hyvillä mielin. Avoin ilmapiiri antaa mahdollisuuden antaa kaikkensa, kehittyä ja epäonnistua. Harjoitusryhmä voi toimia valmentajalle kuin välitöntä palautetta antava peili. Meneekö annettu palaute läpi, kulkeeko toiminta oikeaan suuntaan?

 

Elämisentaitoja Lions Quest -koulutus auttaa valmentajaa ymmärtämään oman toimintansa vaikutuksia sekä miten ja millaisia taitoja 5-25 -vuotiaille lapsille ja nuorille tulisi lajitaitojen lisäksi opettaa. Urheiluharrastus on mahtava tilaisuus oppia toisten huomioimista, kärsivällisyyttä sekä vuorovaikutustaitoja – siis taitoja, joista lapset hyötyvät lopun elämäänsä. Koulutuksissa pohditaan myös palautteen antamista sekä muun muassa vanhempien roolia valmennustoiminnassa.

 

Koulutuksen painopisteet:    

  • ryhmähengen luominen
  • itseluottamus ja sisäinen motivaatio
  • päätöksentekotaidot
  • vuorovaikutustaidot
  • tunnetaidot
  • terve kasvu

 

Ohjelman sisällön tarkastelussa yhteistyötä on tehty valmentaja Jukka Jalosen, Jani Komulaisen, OPH:ssa ammattivalmentajatutkinnon sisällöistä vastaavan Matti Pietilän, Suomen Olympiakomitean, Suomen Valmentajat ry:n, Menestyksen Avaimet -hankkeen ja koripalloilija Pierre Jallowin, Jyväskylän yliopiston prof. Taru Lintusen sekä Norjan ja Ruotsin Lions Quest-ohjelman tuottajien kanssa.

 

Koulutus toteutetaan joko kahtena erillisenä iltana  tai yhtenä lauantaipäivänä. Kursseille on osallistunut mm. jääkiekon, jalkapallon, uinnin, taitoluistelun, salibandyn, voimistelun ja yleisurheilun parissa toimivia valmentajia ja huoltajia. Saatu palaute koulutuksista on ollut erittäin hyvää. 

 

Koulutusten vetäjänä toimii Lions Quest -kouluttaja, luokan- ja liikunnanopettaja sekä apulaisrehtori Sirpa Kannisto. Hänen esittelynsä löytyy

 

Kaudella 2021-2022 tarjoamme osan liikuntaseurakoulutuksista maksuttomana lionsklubien Punainen Sulka -keräyksen tuottamilla varoilla. Lisäksi järjestetään maksullisia koulutuksia, joiden hinta on 248 euroa (sis. alv) per osallistuja.

Maksulliseen koulutukseen voi hakea rahoitusta paikallisilta lionsklubeilta. Klubit tukevat osallistumista mahdollisuuksien mukaan osana hyväntekeväisyystyötään. Voit ottaa yhteyttä alueesi  tai jättää Liikuntaseurakoulutusten

”Liikunta- ja urheiluseuroissa toimivat henkilöt ja valmentajat ovat nykypäivänä kasvatuksellisesti tärkeässä roolissa. Erityistä huomiota seuratoiminnassa tulisi kiinnittää lasten ja nuorten sisäisen motivaation rakentumiseen vaikuttavien tekijöiden kuten pätevyyden, autonomian sekä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunteen tukemiseen”
 >> Valtion liikuntaneuvosto


Koulutusta suosittelevat:

Jukka Jalonen, valmentaja:

”Liikuntaseurojen valmentajien on tärkeää lajitaitojen harjoittelun lisäksi luoda kannustava ja positiivinen ilmapiiri sekä vahvistaa lasten ja nuorten sosiaalisia taitoja.  Elämisentaitoja Lions Quest -ohjelma tarjoaa tähän valmentajille käyttökelpoiset välineet.”

 

Juha Leppänen, Kiekko-Nikkarit ry:n puheenjohtaja
”Koulutus antoi seuramme valmentajille uusia työkaluja arjen valmenustoimintaan, erityisesti ryhmäytymiseen, yksilön kohtaamiseen ja oman rohkeuden ja sitkeyden lisäämiseen. Koulutus tukee erinomaisesti SJL:n uuden strategian arvojen ja tavoitteiden saavuttamista. Seuramme joukkueet saivat koulutuksesta tukea toimintaansa yhteisöllisyyden, arvostuksen, kunnioituksen ja avoimen ilmapiirin luomisessa.”

 

Jani Komulainen, pesäpalloilija ja juniorivalmentaja

”Lapset ja nuoret tarvitsevat yhteisiä onnistumisen kokemuksia, jotta he kiinnittyvät liikkumiseen sekä oppivat toimimaan yhteisten tavoitteiden eteen. Seuratyöllä on suuri mahdollisuus kasvattaa lapsistamme ja nuoristamme osaavia tulevaisuuden tekijöitä. Elämisentaitoja Lions Quest -ohjelma antaa käytännön työkalut tähän arvokkaaseen työhön.”

 

Taru Lintunen, liikuntapsykologian professori:

Elämisentaitoja Lions Quest -ohjelma on hyvin suunniteltu ja tutkitusti tehokas menetelmä. Lions Quest auttaa luomaan hyvää ilmapiiriä ja toimivia  vuorovaikutussuhteita valmennukseen ja liikunnanopetukseen.  Suosittelen lämpimästi ohjelmaa kaikille liikunta-alalla toimiville.
Lions Quest -koulutussihteeri
Puhelin 050 400 8775