Lions Quest -suosittelijoita

Lions Quest -peruskursseilla kasvattajille annetaan käytännön välineitä jakaa elämisen taitoja lapsille ja nuorille. Niinpä alan ammattilaiset suosittelevatkin ohjelmaa.


© STT Lehtikuva

 

Lions Quest –ohjelma on osoittautunut joustavaksi tavaksi tukea lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä. Se edustaa toimivalla tavalla koulun ja ympäröivän yhteiskunnan vuorovaikutusta lapsen ja nuoren parhaaksi. Vahva kytkentä tutkimukseen varmistaa koulun toimintakulttuurin kannalta kestävät ratkaisut.”


PÄÄJOHTAJA OLLI-PEKKA HEINONEN, Opetushallitus

 

 

 

 

 

 


“Opetusalan Ammattijärjestö OAJ suosittelee Quest-ohjelman käyttöä työkaluna perusopetuksen kasvatustavoitteiden saavuttamiseksi.”

PUHEENJOHTAJA OLLI LUUKKAINEN, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

 

  


"Suosittelen lämpimästi Lions Quest -ohjelmaa kaikille kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille. Lions Quest auttaa tukemaan sellaisia tulevaisuuden taitoja, joita jokainen lapsi ja nuori tarvitsee. Hyvän ilmapiirin luominen ja toimivat vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä meille jokaiselle. Nämä asiat opitaan elämyksellisin ja osallistavin menetelmin. Mikä parasta, ohjelmaan osallistuminen on virkistävää ja auttaa jaksamaan työssä!"


PROFESSORI KIRSTI LONKA, Helsingin yliopisto

"Quest-ohjelma auttaa aikuisia ja lapsia tutustumaan toisiinsa ja myös lapsia tutustumaan itseensä ja ympäristöönsä. Näin edistetään lasten ja nuorten hyvinvointiosaamista.”

Terveydenhuollon suunnittelun ja hallinnon dosentti ja terveystieteiden professori emeritus MATTI RIMPELÄ, Tampereen yliopisto

 

 “Sosioemotionaaliset taidot tukevat lapsia ja nuoria niin opinnoissa kuin muussakin elämässä pärjäämisessä. Suosittelen Quest-ohjelmaa näiden taitojen hankkimiseksi.”

PROFESSORI TARU LINTUNEN, Jyväskylän yliopisto

 

  


Liikuntaseurojen valmentajien on tärkeää lajitaitojen harjoittelun lisäksi luoda kannustava ja positiivinen ilmapiiri sekä vahvistaa lasten ja nuorten sosiaalisia taitoja.  Lions Quest - elämisentaitoja -ohjelma tarjoaa tähän valmentajille käyttökelpoiset välineet.

 

VALMENTAJA JUKKA JALONENLions Quest -koulutussihteeri
Puhelin 050 400 8775