Peruskoulutus pähkinänkuoressa

elamisentaitoja_lq_peruskoulutukset_20-21_esite.pdf

Elämisentaitoja Lions Quest -peruskoulutus antaa 5 - 25 -vuotiaiden parissa toimiville opettajille ja kasvattajille käytännön työkaluja oppilasryhmien ryhmäyttämiseen ja elämäntaitojen harjoitteluun.

 
Koulutuksen keskeiset teemat painottuvat lasten ja nuorten itseluottamuksen, tunne-, vuorovaikutus- ja päätöksentekotaitojen sekä hyvinvointiosaamisen vahvistamiseen. Yksilöiden rinnalla huomio kiinnittyy ryhmän keskinäiseen dynamiikkaan ja ilmapiirin rakentumiseen. Kaksipäiväisessä koulutuksessa ei istuta hiljaa vaan kokeillaan erilaisia toiminnallisia työtapoja käytännössä.

 

Koulutukseen saapuessaan osallistujat kokevat itse uuden ryhmän muodostumisen ja pääsevät kokeilemaan ryhmän eri vaiheisiin sopivia toimintoja ja leikkejä. Koulutuksessa käydään läpi vinkkejä myös esimerkiksi erilaisten persoonien huomioimiseen luokassa: miten hiljaisemmallekin oppilaalle annetaan mahdollisuus osallistua keskusteluun ryhmässä, jossa muutama oppilas on tottunut olemaan eniten äänessä? Miten ohjata oppilaita luottamaan omaan ajatteluunsa? Miten saada kunnioittava ja moninaisuutta arvostava luokkahenki? Koulutuksessa muun muassa myös opitaan, että oppimisilmapiiriä voi kehittää vuorovaikutustaitoja - kuten kuuntelemisen taitoja - harjoittamalla.

 

Toimintojen käyttöönottoa helpottamaan kullekin luokka-asteelle on luotu oma materiaalikansio, jonka osallistujat saavat käyttöönsä niin paperisena kuin sähköisenä versiona. Kansioissa kukin aihealue on käsitelty omassa vihossaan, josta opettajat voivat poimia valmiita tuntisuunnitelmia käyttöönsä. Materiaalit keräävät osallistujilta kiitosta laajuutensa, helppokäyttöisyytensä sekä käytännöllisyytensä vuoksi.

 

Koulumaailman toimijoiden lisäksi koulutusta tarjotaan muun muassa kerhojen ohjaajille, nuorisotyöntekijöille tai liikunnan parissa lasten ja nuorten kanssa toimiville aikuisille.


Koulutuksiin osallistuneiden opettajien palautteita:

 

  • Aivan ihanan inspiroiva koulutus, joka antaa konkreettisia keinoja toteuttaa uutta OPSia työssäni ja kehittää nuorten elämisentaitoja.
  • Olen mielissäni, että paketti todella tarjoaa välineitä ja keinoja konkreettisesti. Asia ei jäänyt esittelyn tasolle "ja keksi loput itse". Valtavan hieno paketti kokonaisuudessaan!
  • Hyvä, käytännönläheinen koulutus. Juuri sitä mihin on tarve.
  • Huippu koulutus, reppuun tarttui hyviä käytännön harjoituksia. Lisäksi pääsi samalla vaihtamaan kokemuksia ja jakamaan tuntemuksia kollegojen kanssa.
  • Paras ja käytännönläheisin koulutus missä olen ollut
  • Koulutus vastasi hienosti odotuksiani. Sain hyviä työkaluja luokkani ryhmäprosessin eteenpäin viemiseksi sekä myös haastavien oppilastilanteiden käsittelyyn.

 

Materiaalit:

  • Olen iloinen, että sain käyttööni helposti sovellettavissa olevan elämäntaitojen oppimateriaalin. Mielestäni tunne- ja vuorovaikutustaitojen tärkeyttä ei voi korostaa liikaa. Pidän myös siitä, että oppimateriaalit ovat hyvin käyttäjäystävälliset: selkeät jaksotukset ja aihealueet auttavat jäsentämään eri osa-alueita.
  • Materiaalissa ei oleteta, että opella olisi takataskussa valmiina leikkejä tai valmiita toimintaehdotuksia, vaan todella paljon on ideoita ja valmiiksi tehtyä.
  • Muodostivat jatkumon. Arjenläheistä ja käyttökelpoista materiaalia.
  • Hyvä, että on materiaalia, jota voi käyttää sellaisenaan, ja jossa sisältö ja järjestys on mietitty valmiiksi ja ikätasoisesti sopivaksi. Näin ei mene omaa aikaa siihen, että pitäisi keksiä pyörä uudelleen. Monet opettajat haluaisivat opettaa tunne- ja vuorovaikutustaitoja, mutta materiaalin puute tappaa innostuksen.

 

Peruskoulutuksen hinta 410 euroa (sis. alv 24%) sisältää kahden päivän koulutuksen, luokka-astekohtaisen materiaalin sähköisessä ja painetussa muodossa sekä verkko-oppimisympäristön käytön. 

 

 

 


Lions Quest -koulutussihteeri
Puhelin 050 400 8775