Tietoa lionsklubeille

elamisentaitoja_lq_-koulutukset_esite.pdfelamisentaitoja_lq_ohjeet_klubivisailuun.pdfPeruskurssit sopivat opettajille varhaiskasvatuksesta yläkouluun. Kuvassa Malmin peruskoulun oppilaita.Lionsien oma lasten ja nuorten elämisentaitojen vahvistamiseen tähtäävä ohjelma on toiminut Suomessa jo yli 25 vuoden ajan. Tuona aikana lähes 20 000 suomalaista kasvattajaa on päässyt kokemaan koulutuksen ja hyödyntämään sen oppeja työssään.

 

Ohjelman pitkäjänteinen kehittämistyö kantaa hedelmää ja koulutus kerääkin osallistujilta eriomaista palautetta. Koulutuksen vaikuttavuutta on tutkittu myös tieteellisesti. Lionseilla on siis käytössään ohjelma, joka oikeasti toimii!

 

Elämisentaitoja Lions Quest -ohjelma antaa kasvattajille työkaluja työstää luokan ilmapiiriä avoimemmaksi ja turvalliseksi niin, että jokainen uskaltaa ja voi olla ryhmässä oma itsensä. Koulussa samaan luokkaan päätyy monenlaisia oppilaita monenlaisista taustoista. Avoin ilmapiiri edistää oppimista, lisää kouluviihtyvyyttä ja vähentää kiusaamista. Tavoittelemisen arvoisia asioita kaikki.

 

Ohjelmassa korostetaan, että jokaisen lapsen ja nuoren pitäisi voida tuntea itsensä tärkeäksi ja kuuluvansa osaksi ryhmää. Koulutuksessa jaettava materiaali sisältää paljon valmiita tuntisuunnitelmia muun muassa tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen ja itsetunnon rakentamiseen. Nämä yhdessäelämisen taidot ovat tärkeitä meille kaikille vauvasta vaariin.

 

Opettajien lisäksi monilla muilla lasten ja nuorten kanssa toimivilla tahoilla on merkittävä rooli kasvattajana. Siksi Elämisentaitoja-koulutusta tarjotaan nyt myös koulun ulkopuolella toimiville kasvattajille kuten valmentajille, kerho-ohjaajille ja nuorisotyöntekijöille.

 

Elämisentaitoja-ohjelman sisältöjen merkitys ei tule katoamaan tulevaisuudessa, vaan ne luovat tärkeän perustan uudistuvassa maailmassa. Kiitämme siis lämpimästi koulutusta tukevia klubeja lasten ja nuorten eteen tehdystä työstä.


Käytännön vinkkejä ohjelman tukemiseen:

  • Tehkää päätös kauden koulutuksista ja ilmoittakaa päätöksestänne tai . Tieto koulutusta tukevista klubeista auttaa ennustamaan koulutusten toteutumista ja mahdollistaa tarvittavien lisätoimenpiteiden suunnittelun ja oikea-aikaisen toteutuksen. 

  • Koulujen rehtoreille ja päiväkotien johtajille lähetetään tietoa koulutuksesta heti edellisen lukuvuoden päättyessä sekä lähempänä kurssia tarpeen mukaan. Klubit voivat tarjota koulutuspaikkaa suoraan päiväkodille tai koululle tai antaa paikat jakoon vaikkapa kunnan tai kaupungin kautta.
    Jos klubi lähettää koulutukseen useamman kuin yhden osallistujan, olisi ohjelman käyttöönoton kannalta hyvä, jos osallistujat tulisivat samasta koulusta. Näin ohjelman oppeja olisi helpompi ottaa käyttöön koululla ja peilata kokemuksia kollegan kanssa.

  • Koulutuksesta kiinnostuneet kasvattajat voivat hakea rahoitusta myös Questin verkkosivuilla, jolloin asiasta innostunut koulutettava saattaa löytyä kuin itsestään.

  •  Kun koulutettava on löytynyt, varmistattehan, että hänellä on tiedossa koulutuksen maksaja. Opettajan täytyy vielä ilmoittautua erikseen osoitteessa . Ilmoittautuessaan opettaja merkitsee samalla koulutuksen maksajan tiedot. Jos klubinne maksaa, riittää pelkkä klubin nimi (Maksaja: LC xxx/yy). Jos lasku halutaan jostain syystä ohjata jonnekin muualle, tulee se ilmoittaa täsmällisesti. Huolellisuus koulutuspaikoista sopiessa kannattaa, niin vältytään mahdollisilta jälkiselvittelyiltä (kelle ja minkä koulun opettajan osallistumismaksu oikeastaan luvattiin ja miten koulutettava sen merkitsee)! Lasku lähtee koulutuksen jälkeen suoraan osallistujan ilmoittamaan osoitteeseen.

  • Osallistujat pohtimassa lasten ja nuorten taitojen vahvistamistaTieto koulutuksen toteutumisesta vahvistetaan osallistujille kaksi viikkoa ennen sen alkua. Mitä aikaisemmin kurssin toteutuminen voidaan varmistaa, sen parempi. Pyydämmekin siis olemaan asiassa ajoissa liikkeellä.

  • Osallistuja saa koulutuksen aikana valitsemansa luokka-astekohtaisen materiaalin painetun version ja pian koulutuksen jälkeen saman sähköisen versiona.

 

Paikallisempaa apua ja tukea tarjoaa alueenne Lions Quest-puheenjohtaja. Puheenjohtajien yhteystiedot löytyvät .

 

 

 

Leijona: Toteuta Elämisentaitoja LQ -visailu klubissasi! Tutustu oheiseen toimintaohjeeseen. Visailun ja vastaukset löydät 

 

 


Lions Quest -koulutussihteeri
Puhelin 050 400 8775