Tietoa vanhemmille

Sekä vanhempien että koulun tehtävänä on antaa lapsille ja nuorille valmiuksia selvitä yhä kasvavien haasteiden keskellä.  Monet koulut pyrkivät vastaamaan tähän haasteeseen muun muassa käyttämällä itseluottamusta, jämäkkyyttä, vuorovaikutustaitoja ja tunnetaitoja lisäävää Lions Quest -ohjelmaa.

 

Ohjelmassa käydään lastenne kanssa läpi seuraavia isoja kokonaisuuksia:

 

  • Perusryhmän avoimuus, myönteisyys ja turvallisuus: Lapset oppivat tuntemaan toisiaan paremmin ja heidät valmennetaan arvostamaan erilaisuutta.
  • Itseluottamus ja päätöksentekotaidot: Valmennetaan itsetuntemusta ja vastuuta, itsensä ja toisen arvostamisesta. Erittäin tärkeää etenkin meille suomalaisille on oppia ilmaisemaan arvostusta ja ottamaan sitä vastaan. Kyky tehdä päätöksiä liittyy vastuun ottamiseen. Lapsia ja nuoria opastetaan löytämään omat tärkeät arvonsa ja liittämään ne mukaan päätösten tekemiseen.
  • Vuorovaikutustaidot: Harjoitellaan toisen aktiivista kuuntelemista ja oman mielipiteen esittämistä ja samalla opetellaan keskustelun taitoja.  Harjoitellaan myös toimimista ristiriitatilanteissa niin, että molemmat voittavat.
  • Tunnetaidot: Tunnetaitoihin sisältyy tunteiden tunnistaminen ja nimeäminen sekä tunteiden käsittely siten, että niitä ilmaisemalla emme vahingoita toisia emmekä itseämme. Toisia vahingoitamme silloin, kun kaadamme oman pahan olomme toisen niskaan, itseämme vahingoitamme silloin, kun keräämme vaikeat tunteet sisällemme ilmaisematta niitä toisille ihmisille.
  • Terveys: Terveyttä käsitellään kullekin ikäryhmälle sopivalla tavalla. Pääperiaatteena on se, että pyritään tunnistamaan terveyttä vaarantavia tekijöitä ja samalla etsitään keinoja terveyden rakentamiseksi.

 

Koulu saattaa lähettää koteihin keskustelukotitehtäviä. Ne ovat tärkeitä lapsenne kehityksen kannalta – niiden avulla hän oppii tuntemaan paremmin elämää ja teitä, vanhempiaan. Näitä tehtäviä ei koskaan käsitellä enää koulussa. 

 

Lisäksi vanhemmat ja esimerkiksi vanhempainyhdistykset voivat tilata käyttöönsä sekä opettajille että vanhemmille suunnattua Kasvattajien kohtaamispaikka -opasta. Lisätietoa oppaasta ja tilaukset .Lions Quest -koulutussihteeri
Puhelin 050 400 8775